>
  
  
  

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Για τους Ασφαλισμένους :

 Μετά το υπ'αριθμ. πρωτ Φ80000/οικ.8206/318/11-4-14 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σας γνωρίζουμε ότι αιτήσεις έντοκης επιστροφής εισφορών, θα παραλαμβάνονται εφόσον υπάρχει Συνταξιοδοτική Απόφαση.

 

Για τους Εργοδότες :

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απογραφή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης από 10 κλίνες και πάνω:
- Σήμα Ε.Ο.Τ.
- Έναρξη Εφορίας
- Φωτοτυπία ταυτότητας υπευθύνου / υπευθύνων
- Καταστατικό Εταιρείας (εάν πρόκειται για Εταιρεία)
- Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε περίπτωση μίσθωσης κτιρίου

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Για τους Ασφαλισμένους :


Για την Κατασκήνωση :


Για τους Εργοδότες :

Λιμενεργατών

Υπαλλήλων ΟΛΠ

Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Ιπποδρομιών

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Για τους Ασφαλισμένους :

 

Για τους Εργοδότες :

Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

Για τους Ασφαλισμένους :

 

Για τους Εργοδότες :