>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Απολογισμός Έτους 2015

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Εισήγηση του Προέδρου
Παύλου Παππά

Παρά τις αντιξοότητες της συγκυρίας, που ως χώρα βιώνουμε εδώ και έξι χρόνια, μέσα στις οποίες αντιξοότητες περιέχεται και το ασφαλιστικό σύστημα, ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. του Ταμείου και οι υπάλληλοί του στο σύνολό τους επέδειξαν μια έντονη δραστηριότητα για την επίλυση των υπαρχόντων και νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων. Η κατάσταση ήταν και είναι κρίσιμη για ένα ταμείο, το οποίο δεν επιδοτείται καν από τον δημόσιο Προϋπολογισμό, δεν ελέγχει πρωτογενώς τις εισφορές του, εξαρτάται, πολλές φορές, από την βούληση άλλων ταμείων, κυρίως του ΙΚΑ και δευτερευόντως πλέον του ΕΤΕΑ, και με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει, προσπαθεί να τιθασεύσει και να ελέγξει ως προς τις εισφορές εκατομμύρια επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα και τα καταφέρνει σε ικανοποιητικό βαθμό.
Αν σ΄ αυτά προστεθούν και τα συγγενή προβλήματα, τα οποία είχαν περιγραφεί στον απολογισμό του 2014, όπως η έλλειψη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος, το διάσπαρτο αρχείο, η υπαλληλική αφαίμαξη, η διαφοροποίηση των παροχών ανά τομέα, τα δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα ορισμένων μικρότερων τομέων του Ταμείου και η ελλιπής αρχειοθέτηση του Ταμείου Μετάλλου, τότε επιβεβαιώνεται ότι είναι πολύ θετική η δράση και η απόδοση όλων των συντελεστών του ΤΑΠΙΤ.
...................