>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοίνωση Προέδρου ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Από το Γραφείο τού Προέδρου τού Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ανακοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-12-2015, ήτοι κατά την τριετία 2013 - 15, τα οικονομικά στοιχεία τού Ταμείου βελτιώθηκαν θεαματικά.

Συγκεκριμένα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, με διαφανή, χρηστή και υπεύθυνη διαχείριση και άκρως λιτή διοίκηση, η περιουσία του ταμείου αυξήθηκε κατά 219.725.021,00 ευρώ . Ενώ την 1-1-2013 η περιουσία του ΤΑ.Π.ΙΤ. ανερχόταν σε 468.159.913,00 ευρώ, αυτή ανήλθε σε 687.884.934,00 ευρώ. Και αυτό επιτεύχθηκε χωρίς καμιά αναστολή ή ματαίωση χορήγησης Εφάπαξ και Επιστροφής Εισφορών, πέραν της αναγκαστικής επιμήκυνσης του χρόνου χορήγησης τών παροχών στην Α΄ και Γ΄Δ/νση.
Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον εαυτό του χωρίς ίχνος χρηματοδότησης από το Δημόσιο και παρά την έλλειψη μηχανογράφησης και τη σημαντική απομείωση τού προσωπικού (λόγω συνταξιοδότησης, μετάθεσης ή μετάταξης προσωπικού χωρίς τη συγκατάθεση του Δ.Σ.) στέκεται υπεύθυνα απέναντι στους ασφαλισμένους σ' αυτό, θεσπίζοντας κανόνες απόλυτου ελέγχου, διαφάνειας και σεβασμού στη σειρά προτεραιότητας.

Αθήνα, 20/04/2015                                                                                                                                                                   
Ο Πρόεδρος του ΤΑΠΙΤ
Παππάς Παύλος