>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Έναρξη Εγγραφών για Κατασκηνώσεις Έτους 2016

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για την θερινή περίοδο 2016, θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.
Οι εγγραφές των κατασκηνωτών θα πραγματοποιηθούν από την 9/5/2016 έως και την 24/5/2016, ως κάτωθι:
...................

Οι εγγραφές θα γίνονται με ελεύθερη επιλογή των γονέων, σε όλα τα γραφεία και ώρες από 9:00 έως 14:00 π.μ., όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στις ιδιωτικές κατασκηνώσεις της Αττικής και Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου μπορείτε να επικοινωνείτε και στα εξής τηλέφωνα : 210-3676894 και 210-3676888.
Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στις ιδιωτικές κατασκηνώσεις Β. Ελλάδας μπορείτε να επικοινωνείτε και στο εξής τηλέφωνο : 2310-522130.

Τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην διεύθυνση :