>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Έγγραφο απερχόμενου Προέδρου προς Υπουργείο Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
____________________

ΤΑ.Π.Ι.Τ.(Ν.Π.Δ.Δ.)
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58

ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79

Γραφείο Προέδρου
Τηλέφωνο : 210-3676811-814
FAX: 210-3676915

                    Αθήνα, 12/05/2016

                            

       ΠΡΟΣ:

               1. κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο

                                 Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

                                 Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινοποίηση:

1. κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν/κής Ασφάλισης

& Κοιν/κής Αλληλεγγύης

2. κ. Νικόλαο Φράγκο

Γ.Γ. Κοιν. Ασφαλίσεων

     3. κ. Ανδρέα Νεφελούδη

           Γ.Γ. Υπουργείο Εργασίας

 

 

Ενόψει αντικατάστασής μου, την οποία δυστυχώς πληροφορήθηκα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω, έστω και εκ τού μακρόθεν, για τη γενική οικονομική κατάσταση τού Ταμείου και για τη δική μου συμβολή, ώστε αυτή να είναι επιτυχής.
Συγκεκριμένα το Ταμείο από 1-1-2013 έως 30-4-2016 χορήγησε:
α) Εφάπαξ : 12.125
   Χρήματα: 130.409.394,74 ευρώ
 
β) Επιστροφές Εισφορών: 3.017
   Χρήματα: 8.222.176,04 ευρώ
 
γ) Πλήθος τεχνικών έργων, δεδομένου ότι τα κτήρια είναι παλαιά.
 
δ) Δεν χρωστά σε κανέναν ούτε ένα ευρώ.
 
ε) Παρελήφθη την 1-1-2013 με κινητή περιουσία:
       468.159.913,00 ευρώ
στ) Παραδίδεται με κινητή περιουσία έως 31-3-2016:
         704.634.209,65 ευρώ
Πλεόνασμα:   236.474.296,65 ευρώ.

Εκτός τούτων, στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. οφείλουν:
α. Το ΙΚΑ : 66.819.344,26 από ελλιπείς προκαταβολές των ετών 2014 έως 2016, χωρίς, ακόμα, να γίνει εκκαθάριση.
β.1) Το ΕΤΕΑ: 29.453.534,85 κατόπιν οριστικής δικαστικής απόφασης και νομοθετικής ρύθμισης (είναι υπόλοιπο των 50 εκατ. ευρώ).
2. ΕΤΕΑ: 207 περίπου εκατ. ευρώ διεκδικούνται από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών.
3. Εφόσον εκδοθούν , κάποτε, οι ισολογισμοί τού ΕΤΕΑ για τα έτη 2005-2006-2007-2008, οι οποίοι αφορούν τον Τομέα Εμπορικών Καταστημάτων, θα προσδιορισθεί και το ποσό, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στον αντίστοιχο Τομέα Πρόνοιας τού ΤΑ.Π.Ι.Τ.
 
Επισημαίνεται ότι το ΤΑ.Π.Ι.Τ. θα μπορούσε να πληρώσει σχεδόν όλα τα εναπομείναντα Εφάπαξ (10.823), εκτός των τομέων ΟΥΘ και Ιπποδρομιών, εάν υπήρχε μηχανογράφηση, κάτι που επιδιώχθηκε επίμονα από τον υποφαινόμενο από το 2013, αλλά εμποδίσθηκε από παράγοντες τού Υπουργείου Εργασίας και την ΗΔΙΚΑ.        
Επιπρόσθετα τονίζεται ότι στη χορήγηση της Παροχής Εφάπαξ τού Ταμείου τηρήθηκαν απαρέγκλιτα η απόλυτη διαφάνεια και η σειρά πρωτοκόλλου.
Τέλος πιστεύω ακράδαντα ότι η ευταξία και η πρόοδος τού ΤΑ.Π.Ι.Τ. θα συνεχισθούν από τον νέο Πρόεδρο και υπό το κράτος των τελευταίων εξελίξεων.
 
Ο Πρόεδρος του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
 
     Παύλος Παππάς