>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου για την προθεσμία καταβολής εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΤΑΠΙΤ, σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄84/18-7-2015) σύμφωνα με την οποία από τις 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία, ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι παρατείνεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της από 28 Ιουνίου 2015 τραπεζικής αργίας, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου 2015 η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων που έληγε στις 30 Ιουνίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ανακοίνωση για Ν.4331/2015

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 Α΄/2015 δημοσιεύτηκε ο Ν.4331/2015, με τις διατάξεις του άρθρου 70 του οποίου προβλέπεται η παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21-3-2015), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 4324/2015 (ΦΕΑ 44 Α΄/29-4-2015) και του άρθρου 5 του Ν 4329/2015.
Μετά την ισχύ του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ Α΄2/7-1-2014) στο Ταμείο μας μπορούν να ρυθμιστούν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου έως 30/11/2013.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά και στους οφειλέτες της παρ.8 του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015, ενώ δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των Φ.Κ.Α.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του κατά περίπτωση Τομέα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΑΠΙΤ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ρύθμισης του Ν.4321/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 53 Α΄/2-6-2015 δημοσιεύτηκε ο Ν.4329/2015, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του οποίου προβλέπεται η παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21-3-2015), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 4324/2015 (ΦΕΑ 44 Α΄/29-4-2015).
Μετά την ισχύ του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ Α΄2/7-1-2014) στο Ταμείο μας μπορούν να ρυθμιστούν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου έως 30/11/2013.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 26η Ιουνίου 2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά και στους οφειλέτες της παρ.8 του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015, ενώ δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των Φ.Κ.Α.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του κατά περίπτωση Τομέα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΑΠΙΤ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Απάντηση σε Δημοσίευμα της Εφημερίδας "Πρώτο Θέμα"

Απάντηση στο Δημοσίευμα της κας Λαμπαδίτου Μαίρης, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», στις 13/05/2015, 06:34

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού δημοσιεύματος με τίτλο «Επιστρέφουν 30 εκατ. που δανείστηκαν από τον λογαριασμό εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων», και συγκεκριμένα στην αναφορά που γίνεται στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. «Κανένας προγραμματισμός δεν υπάρχει επί του παρόντος για όσους υπέβαλαν αιτήσεις μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Στάση πληρωμών έχουν κηρύξει τα άλλα ταμεία εφάπαξ, πλην των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς έχει δημιουργηθεί εμπλοκή με την εφαρμογή του νέου συντελεστή βιωσιμότητας και δεν υπάρχει νέα εγκύκλιος για τον υπολογισμό του ύψους των εφάπαξ. Το υπουργείο κοινωνικών ασφαλίσεων αποφεύγει να καταλήξει σε οριστική απόφαση πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας. Αποτέλεσμα της τεχνητής καθυστέρησης είναι μην έχει εκδοθεί ούτε ένα εφάπαξ εδώ και 6 μήνες για κληρικούς, συνταξιούχους νομικών προσώπων καθώς και στα ταμεία ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ.», διαψεύδουμε κατηγορηματικά την αναφορά αυτή.
Στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. διεκπεραιώνονται σε όλους τους Τομείς κανονικά οι υποβληθείσες αιτήσεις εφάπαξ, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου. Το τρέχον διάστημα μάλιστα οι Υπηρεσίες επεξεργάζονται ακόμα αιτήσεις προγενέστερες της εισαγωγής του νέου τύπου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   Παππάς Παύλος

Παράταση εγγραφών Παιδικών κατασκηνώσεων 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. υπ' αριθ. 13η/14-05-2015

Συμπλήρωση της ΑΔΣ 82/2015, σχετικά με την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ. Π.Ι.Τ., σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, έτους 2015, προϋπολογισθείσης δαπάνης Οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/2015

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 44 Α΄/29-4-2015 δημοσιεύτηκε ο Ν.4324/2015, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του οποίου προβλέπεται η παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του  άρθρου 28 του Ν. 4321/2015  (ΦΕΚ Α΄ 32/21-3-2015).
Μετά την ισχύ του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ Α΄2/7-1-2014) στο Ταμείο μας μπορούν να ρυθμιστούν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου έως 30/11/2013.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 ορίζεται η 2 Ιουνίου 2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του κατά περίπτωση Τομέα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΑΠΙΤ.

νέα ρύθμιση ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/3/2015 και εφεξής.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του κατά περίπτωση Τομέα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΑΠΙΤ . 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο ΦΕΚ 32Α΄/21-3-2015 δημοσιεύτηκε ο Ν.4321/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 28 του οποίου θεσπίζονται ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μετά την ισχύ του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ Α΄2/7-1-2014) στο Ταμείο μας μπορούν να ρυθμιστούν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου έως 30/11/2013.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/3/2015 και εφεξής.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του κατά περίπτωση Τομέα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΑΠΙΤ.

νέα ρύθμιση ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/3/2015 και εφεξής.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του κατά περίπτωση Τομέα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΑΠΙΤ . 

Απολογισμός Έτους 2014

Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά

Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ – Επιγραμματική διατύπωση

1. Έλλειψη μηχανογράφησης, με αποτέλεσμα στους δύο μεγάλους τομείς (Ξενοδοχοϋπαλλήλους και ασφαλισμένους Μετάλλου), ή έκδοση του Εφάπαξ να καθυστερεί ακόμα και 24 μήνες. Στους μικρότερους τομείς η έκδοση δεν καθυστερεί τόσο πολύ.
2. Διάσπαρτο αρχείο των τομέων. Λόγω της διαφορετικής προέλευσης των τομέων, το αρχείο του Ταμείου είναι διασκορπισμένο σε πολλά σημεία της πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Περισσότερα...

Έναρξη Εγγραφών για Κατασκηνώσεις Έτους 2015

Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για την θερινή περίοδο 2015, θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.
Οι εγγραφές των κατασκηνωτών, για το θέρος 2015, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 4/5/2015 έως 15/5/2015, κατά τις ώρες 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
...................

Τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην διεύθυνση :

 

Υποβολή Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. υπαγόμενων στην ασφάλιση υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων με υποχρέωση υποβολής (συμπληρωματικών) Α.Π.Δ. για εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., μισθολογικών περιόδων Δεκεμβρίου 2013 και εφεξής και μόνο για τους ασφαλισμένους για τους οποίους δεν έχει αποδοθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ορθός χαρακτηρισμός στην κατηγορία, νέος/παλιός ασφαλισμένος, δίνεται η δυνατότητα, μόνο για τους εν λόγω ασφαλισμένους να υποβληθούν αντίστοιχες συμπληρωματικές Α.Π.Δ ανά μισθολογική περίοδο στο αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, με μαγνητικό μέσο χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως 30/04/2015.

Επισημαίνεται ότι για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) που δεν παρουσιάζουν την ανωτέρω διαφοροποίηση (ανάγκη μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων), οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ θα πρέπει να υποβληθούν εντός της τασσόμενης ημερομηνίας από την σχετική Εγκ. 63/2014 (έως 28/02/2015).