>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις και Οδηγίες ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με την υπ' αριθ. 63/28-11-2014 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17-2-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., δίνεται η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. ανά μισθολογική περίοδο, συγκεκριμένα 12/2013 έως 12/2014 χωρίς την επιβολή κυρώσεων (Π.Ε.Π.Ε.Ε. από εκπρόθεσμη υποβολή), εφόσον υποβληθούν έως 28/2/2015.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014 για ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ237/A δημοσιεύτηκε ο Ν.4305/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 54 βάσει του οποίου θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους ΦΚΑ. Με τον νόμο αυτόν θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, το οποίο επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι εκπτώσεις φθάνουν ως και την πλήρη εξάλειψη τών επιβαρύνσεων.

Περισσότερα...

Επείγουσα ανακοίνωση Τομέα Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β' 2608/30-9-2014 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.30202/17356/669 Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η ασφάλιση στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, από 1/10/2014.
Κατόπιν αυτών, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας υποχρεούνται να ασφαλίζουν το προσωπικό τους στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ.

Περισσότερα...

Σειρά προτεραιότητας για λήψη Εφάπαξ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 534/30η /02-10-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ., αποφασίστηκε ότι, στις περιπτώσεις που ο φάκελος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος, δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το Καταστατικό του κάθε Τομέα του Ταμείου, θα λαμβάνεται αυστηρά υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου κατάθεσης της κύριας και, όπου απαιτείται, και της επικουρικής συνταξιοδοτικής απόφασης.
Δηλαδή για τη σειρά προτεραιότητας θα ισχύει ο αριθμός πρωτοκόλλου, που θα λαμβάνει η κατάθεση του τελευταίου απαραίτητου δικαιολογητικού και που θα καθιστά την αίτηση πλήρη δικαιολογητικών.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών μέχρι σήμερα αιτήσεων παροχής εφάπαξ βοηθήματος όλων των Τομέων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. με εξαίρεση την παροχή εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, λόγω 20ετίας στο επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου, για την οποία δεν απαιτείται συνταξιοδοτική απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση, αντίστοιχα, θα τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την υποβολή της αίτησης.

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας κοινού

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας κοινού με τους Τομείς Πρόνοιας :
- Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών) και
- Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ( Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών)

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων προς διεκπεραίωση, παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους των ανωτέρω Τομέων, από 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.

Εκ της Διοικήσεως

Επέκταση του δικαιώματος Εφάπαξ στους Ξενοδοχοϋπαλλήλους όλης της χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας, υπέγραψε σήμερα υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται η επέκταση της ασφάλισης του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) σε ολόκληρη την Ελλάδα.      (Δήλωση Προέδρου ΤΑ.Π.Ι.Τ.)

Περισσότερα...

Έναρξη Εγγραφών για Κατασκηνώσεις Έτους 2014

Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για την θερινή περίοδο 2014, θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.
Οι εγγραφές των κατασκηνωτών, για το θέρος 2014, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 8/5/2014 έως 30/5/2014, κατά τις ώρες 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
- Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά
- Οι γονείς επιλέγουν ελεύθερα την κατασκήνωση προτίμησής τους
-Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τις θέσεις που θα διαθέσει κάθε ιδιωτική κατασκήνωση.
................

Τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην διεύθυνση www.tapit.gr/entipa-aitiseis.

Kαταβολή εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ μηνός 1/2014 και ΔΧ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές μηνός 1/2014 υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 28/02/2014 με ξεχωριστό γραμμάτιο στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και όχι στους Τομείς του ΤΑΠΙΤ.

Οι εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων 2013 θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 28/02/2014:

Περισσότερα...

Καταβολή Τρεχουσών Ασφαλιστικών Εισφορών Υπερ ΤΑΠΙΤ, ΕΤΕΑ & ΤΑΥΤΕΚΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τις Διοικήσεις των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ ανακοινώνεται οτι, από 1/12/2013, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4225/2014, προβλέπεται υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ), με Υπουργική δε Απόφαση θα καθοριστεί ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απόδοσή τους στα οικεία Ταμεία.

Περισσότερα...