>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοινώσεις

Ομιλία Προέδρου ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Ομιλία του Προέδρου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. κ. Παύλου Παππά προς τους εργαζόμενους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου.
Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 14.00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμία του νέου Προέδρου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. κ. Παύλου Παππά και των εργαζομένων στην αίθουσα εκδηλώσεων.
Στη συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος του Ταμείου μίλησε στους εργαζόμενους της Κεντρικής Υπηρεσίας ως εξής :

Περισσότερα...

Eπέκταση της ασφάλισης του ΤΑΠΙΤ − Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Με την αριθμ. Φ.30202/14889/518/28-6-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε η επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΠΙΤ − Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων σε όλες τις περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Δράμας, Λάρισας, Φωκίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, όπου δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για εφάπαξ βοήθημα. Ειδικά για το νομό Αιτωλοακαρνανίας η ασφάλιση επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας.

( ΦΕΚ 1753/τ. Β/18-7-2013 )

Προς Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Σας γνωρίζουμε ότι οι επιταγές άλλων Τραπεζών που θα προσκομίζετε στην Εμπορική Τράπεζα για εξόφληση οφειλών σας προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ. – Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, θα εκδίδονται σε διαταγή :

ΤΑ.Π.Ι.Τ. – ΤΟΜ. ΠΡΟΝ. ΞΕΝ/ΛΩΝ (Πίστωση λογ. 824356-54)

Ενημέρωση οφειλετών εργοδοτών για υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών τους βάσει του Ν. 4152/13 υποπαράγραφοι ΙΑ1 και ΙΑ2

Ανακοίνωση 1η 18ης Συνεδρίασης 04-06-2013

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το από 4-6-2013 έγγραφο με θέμα: «Ενημέρωση οφειλετών εργοδοτών για υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών τους βάσει του Ν. 4152/13 υποπαράγραφοι ΙΑ1 και ΙΑ2» και το οποίο έχει ως εξής:

"Μετά την ψήφιση του Ν.4152/13, υποπαράγραφοι ΙΑ1 και ΙΑ2 που αφορά τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών και την έκδοση των υπ' αρ. πρωτ.: Β/7/15877/2914/23-05-2013 και Β/7/15878 /2915/23-05-2013 Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις οποίες δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Νόμου.

Εισηγούμεθα

Όλες οι Διευθύνσεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ. να ενημερώσουν τους οφειλέτες τους μέσω τηλεφώνου, mail, fax ή με επιστολές για τη δυνατότητα υπαγωγής τους στη νέα ρύθμιση και τους όρους που αυτή παρέχει.

....................

Λήψη πλήρης Ανακοίνωσης

"ΕΡΜΗΣ" Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη: Ολοκληρωμένη διεκπεραίωση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, δίνονται οδηγίες στα ΚΕΠ για τον τρόπο με τον οποίο μια σειρά από υπηρεσίες προς τους πολίτες μπορούν πλέον να παρέχονται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από την εθνική διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr).
Συγκεκριμένα, μετά από τεχνικές και θεσμικές παρεμβάσεις, αναβαθμίζεται το επίπεδο παροχής υπηρεσίας προς τον πολίτη για 81 πιστοποιημένες διαδικασίες, όπως εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κλπ. Για τις υπηρεσίες αυτές, η συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλλει αίτηση είτε για να παραλάβει έγγραφο. (Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα, κάτω από τον τίτλο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ).

............

Πλήρης Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ν.4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013.

...........................

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ':
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ δύνανται μετά από αίτηση των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική αδυναμία για την καταβολή τους, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
2. H υπαγωγή στη ρύθμιση για οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους.

Περισσότερα

Έναρξη Εγγραφών για Κατασκηνώσεις Έτους 2013

Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για την θερινή περίοδο 2013 θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων εργατοϋπαλλήλων μετάλλου και υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις .
Οι εγγραφές των κατασκηνωτών, για το θέρος 2013, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 13/5/2013 έως 31/5/2013, και κατά τις ώρες 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
- Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά
- Οι γονείς επιλέγουν ελεύθερα την κατασκήνωση προτίμησής τους
- Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τις θέσεις που θα διαθέσει κάθε ιδιωτική κατασκήνωση.

..........................

Πλήρη Ανακοίνωση - Προϋποθέσεις Φιλοξενίας - Δικαιολογητικά

Απόφαση Δ.Σ. - Λίστα Θέσεων

Τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην διεύθυνση www.tapit.gr/entipa-aitiseis.

Απολογισμός έργου, έτους 2012, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Τ.Α.Π.Ι.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Γραφείο Προέδρου

Το ακόλουθο κείμενο αφορά στον απολογισμό του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για το έτος 2012, συντάχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, όχι από κάποια επιβεβλημένη, εκ του Νόμου, υποχρέωση, αλλά προαιρετικά, στο πλαίσιο των αρχών της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής, και υποβάλλεται προς ενημέρωσή σας.
Οι προς επίτευξη στόχοι αναφέρονταν στο επιχειρησιακό σχέδιο, που είχε συνταχθεί στα πλαίσια των καθηκόντων μου, οι κατευθύνσεις και η επιμέλεια για την επίτευξη τους, τέθηκε, με πρωτοβουλία μου, υπό την έγκριση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Προέδρου ΔΣ ΤΑΠΙΤ

Με δεδομένο την έλλειψη προσωπικού και τον συνεχή ρυθμό αποχωρήσεων, την μη ένταξη νέων υπαλλήλων στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. αλλά και την από ετών συσσώρευση εκκρεμών αιτήσεων για την απονομή εφάπαξ βοηθήματος, το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. με την υπ.αριθ.62/5η/14-02-2013 απόφασή του έκανε δεκτή την πρόταση της Προέδρου του, κας Λαμπρινής Καρπούζου, η οποία πρότεινε κάθε Παρασκευή, οι υπάλληλοι όλων των Τομέων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., και οι Διευθυντές, με εξαίρεση το γραμματέα του Δ.Σ και τους υπαλλήλους που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα, την εξυπηρέτηση του κοινού δηλαδή, να ασχολούνται με την ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού χρόνου των ασφαλισμένων.
Με την υιοθέτηση αυτής της λύσης το ΤΑ.Π.Ι.Τ. αξιοποιεί κάθε δυνατή εσωτερική δύναμη προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι Τομείς που εμφανίζουν καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων των ασφαλισμένων, και γι' αυτό, ζητά την κατανόηση των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συναλλαγούν με το ΤΑ.Π.Ι.Τ. ημέρα Παρασκευή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Λαμπρινή Καρπούζου

Αύξηση του πλαφόν εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων ΙΚΑ

Αύξηση του πλαφόν εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων ΙΚΑ (πριν την 1/1/1993)

Μέχρι σήμερα υπήρχε πλαφόν 2432,25€ στις εισφορές των εργαζομένων που είχαν ασφαλιστεί για 1η φορά πριν το 1993. Συγκεκριμένα υπήρχε ημερήσιο πλαφόν επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (97,29€). Δηλαδή πέραν του συγκεκριμένου ποσού δεν υπολογίζονταν εισφορές. Για τους νέους ασφαλισμένους το πλαφόν εισφορών ήταν 5543,55€ μηνιαία (χωρίς δηλαδή υπολογισμό ανά ημέρα). Πλέον το πλαφόν των παλαιών ασφαλισμένων εξισώνεται με αυτό των νέων. Δηλαδή αντί για 97,29€ ανά ημέρα (97,29 Χ 25 = 2432,25€), το πλαφόν μετατρέπεται μηνιαία (ανεξαρτήτου ημερών ασφάλισης) στα 5546,8€, όσο δηλαδή και των νέων ασφαλισμένων.

Με την εξίσωση του πλαφόν των παλαιών ασφαλισμένων με τους νέους θα υπάρξει απώλεια από το καθαρό εισόδημα για όσους λαμβάνουν αποδοχές μεγαλύτερες των 2432,25€.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με 30 έτη εργασίας και αποδοχές 3500€ είχε μέχρι σήμερα παρακράτηση εισφορών 401,32€ (2432,25 Χ 16,5%). Με τη νέα ρύθμιση θα του γίνεται παρακράτηση = 577,50€.

Αναλυτικότερα η διάταξη:
I) Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόμενους από 1.1.1993 μισθωτούς που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 (Α΄ 165), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), ισχύει από 1.1.2013 και για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό διατηρείται.