>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση μεταστέγασης Υπηρεσιών Τομέων Πρόνοιας ΟΛΘ & ΟΥΘ

Σας ενημερώνουμε ότι από 4/2/2013, οι Υπηρεσίες των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ και Προσωπικού ΟΥΘ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., μεταστεγάζονται από τον 6ο όροφο της οδού Καλαποθάκη 10, Τ.Κ. 54624 στον 1ο όροφο της οδού Πτολεμαίων 10 Τ.Κ 54630 στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Τομείς Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.

Παρακαλούμε να αποστέλλετε την αλληλογραφία σας στη νέα ταχυδρομική διεύθυνση.
Οι τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση παραμένουν οι ίδιες.

Δημοσιοποίηση Αποδοχών Προέδρου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ενημερώνει τους ασφαλισμένους του Ταμείου ότι μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Γ.8, του Ν.4093/2012, (ΦΕΚ 222/12-11-2012, τ. Α΄), οι αποδοχές της μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), από 1.1.2013.

Επομένως οι καθαρές αποδοχές της διαμορφώνονται σε 1.335,31€ μηνιαίως.

 

Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης Εφάπαξ Παροχών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

………………..

Οι τεχνικές παράμετροι της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του N.4093/2012 καθορίζονται ως εξής:
1. Νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των Φορέων – Τομέων Πρόνοιας

Το γενικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των εφάπαξ παροχών, είναι ένα διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Το νέο σύστημα εφαρμόζεται από 1.1.2014.

2. Γενικός τύπος υπολογισμού απονεμόμενης εφάπαξ παροχής

Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισοδυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών, πρέπει να αποτελεί την εφάπαξ παροχή.

………………..

Λήψη ΦΕΚ 3498/τ. Β/31-12-2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

………………..

1. Νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των Φορέων – Τομέων Πρόνοιας

Το γενικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των εφάπαξ παροχών, είναι ένα διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Το νέο σύστημα εφαρμόζεται από 1.1.2014.

2. Γενικός τύπος υπολογισμού απονεμόμενης εφάπαξ παροχής

Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισοδυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών, πρέπει να αποτελεί την εφάπαξ παροχή.

………………..

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

N.4087/16-10-2012 άρθρο 3
Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης μέχρι την 31.12.2013, εφόσον: 

Περισσότερα

Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ ΑΕ

Το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ ΑΕ, ανέλυσε και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης για την ανάπτυξη και διείσδυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στόχος των ερευνών που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της μελέτης ήταν μια ποσοτική προσέγγιση του οφέλους που αποκομίζουν οι τελικοί χρήστες από τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και της ικανοποίησής τους από το επίπεδο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πλήρης ανάλυση της ΚτΠ ΑΕ

Μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές του ΤΑΠΙΤ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης

Σας γνωρίζουμε ότι, το Ταμείο μας προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες, σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, με  μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3528/2007 ( Υ.Κ ), με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων  που κατέχουν οι μετατασσόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και οι οποίες είναι οι κάτωθι :

Περισσότερα...

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές του ΤΑ.Π.Ι.Τ

Σας γνωρίζουμε , ότι οι κενές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν με μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών του ΤΑΠΙΤ, σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3528/2007, είναι οι κάτωθι:

Περισσότερα...

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων

Ενημερώνουμε τις εργοδότριες επιχειρήσεις ότι σε αναμονή της σχετικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου, το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην 22η Συνεδρίαση/ 07-06-2012 (Ανακοίνωση 1η ), αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής οφειλετριών επιχειρήσεων σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών (Ν.4038/2012) μέχρι τις 29/6/2012, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Οι οφειλέτριες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τις επιμέρους Διευθύνσεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Εκ της Διοικήσεως του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Ανακοίνωση Προέδρου ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Αγαπητοί γονείς,

Με αφορμή την εξέλιξη του προγράμματος των κατασκηνώσεων θερινής περιόδου 2012, που τα παιδιά των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου απολαμβάνουν κάθε χρόνο δωρεάν, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

Περισσότερα...