>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοινώσεις

Έναρξη Εγγραφών για Κατασκηνώσεις

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των Κατασκηνώσεων με την κατακύρωση των Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., σε ιδιωτικές Κατασκηνώσεις.

Ανάρτηση Απόφασης

Όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, η λίστα των Κατασκηνώσεων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εγγραφών για τον παραθερισμό παιδιών των ασφαλισμένων 

Περισσότερα...

Αναστολή της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 66/31-3-2011 δημοσιεύτηκε ο Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Επισυναπτόμενα:
Download this file (N.3943_2011.pdf)Νόμος 3943 (ΦΕΚ 66/τ.Α/31-3-2011)

Περισσότερα...

ΙΡΙΔΑ - Ένα σημείο Όλες οι Υπηρεσίες

Το Υπουργείο Εργασίας και Κονωνικής Ασφάλισης εγκαινίασε την  6-4-2011 και ώρα 10:00 το πρώτο σημείο εξυπηρέτησης κοινού, με την ονομασία ΙΡΙΔΑ.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΙΡΙΔΑ έχει ως αποστολή την παροχή ποιοτικής και έγκυρης ενημέρωσης προς τους πολίτες για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα σημείο. Στόχος της ΙΡΙΔΑΣ είναι διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες του Υπουργείου.

Περισσότερα...

Επιστολή προς Επιμελητήρια Ελλάδος

Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) δημιουργήθηκε με το Ν.3655/2008 (συγχωνεύσεις Ταμείων). Στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκαν, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οι κάτωθι προνοιακοί Τομείς που σκοπό έχουν την καταβολή Eφάπαξ Bοηθήματος στους ασφαλισμένους τους και στα μέλη της οικογένειάς τους κατά τα προβλεπόμενα από τις καταστατικές τους διατάξεις: .........

Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων

Η επιλογή της επικοινωνίας των Ασφαλισμένων των Τομέων με το ΤΑ.Π.Ι.Τ. μέσω email, υποστηρίζεται αρχικά από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΚΕΑ του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πληροφορείται για την πορεία της υπόθεσής του, να καταθέτει τα ερωτήματά του, τις παρατηρήσεις του, να θέτει τα παράπονά του, καθώς και προτάσεις-υποδείξεις του, προκειμένου να συμβάλλει στην βελτίωση της ενημέρωσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Ταμείο του το ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Για ενημέρωση ειδικών θεμάτων συγκεκριμένου Τομέα (π.χ. τρόπος υπολογισμού Εφάπαξ Βοηθήματος κ.α.) μπορείτε να απευθύνεστε στον αντίστοιχο Τομέα για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Περισσότερα...

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και Συναφείς Διατάξεις

Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

Επισημαίνουμε ότι με το άρθρο 40, παρ. 1 και 2 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και Συναφείς Διατάξεις» θεσπίζονται τα εξής :

«1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των Υπαλλήλων και των λοιπών πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο. Επίσης, από 1.1.2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛΤΑ.

2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει.»