>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σύνθεση Δ.Σ. τέως ΤΑ.Π.Ι.Τ.

1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου :
Βασίλειος Πρωτοπαπάς του Ιωάννη
Σοφός Ιωάννης του Βασιλείου, Αναπληρωτής

   Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου :
       Νικάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

2. Μέλη - Εκπρόσωποι των Ασφαλισμένων
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων :
Νικάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Τακτικό Μέλος
Χρονοπούλου Χρυσαυγή του Δημοσθένη, Αναπληρώτρια

Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων :
Προύτζος Παναγιώτη του Ευσταθίου, Τακτικό Μέλος
Χότζογλου Γεώργιο του Θωμά, Αναπληρωτής

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου :
Δημητριάδης Θεόδωρος του Δημητρίου, Τακτικό Μέλος
Κοντιζάς Μάρκος του Παναγιώτη, Αναπληρωτής

Λοιποί Τομείς Πρόνοιας
:
Ντάλλας Απόστολος του Αναργύρου, Τακτικό Μέλος
Δημοβασίλη Χρήστο του Ηλία, Αναπληρωτής

Ψυχογιός Πέτρος του Ιωάννη, Τακτικό Μέλος
Κάρλες Γρηγόρης του Δημητρίου, Αναπληρωτής

Χαντζιάρας Ευάγγελος του Θωμά, Τακτικό Μέλος
      Αγγελόπουλος Γεώργιος του Χαραλάμπους, Αναπληρωτής

 3. Προϊστάμενος Τμήματος ΓΓΚΑ :
Κουλικούρδη Παναγιώτα του Στυλιανού, Τακτικό Μέλος
Παραμύθη Δήμητρα του Σπυριδωνα, Αναπληρώτρια
 
4. Ειδικός Επιστήμονας :
Γιούργα Αλεξάνδρα του Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
Καβουκλή Ευφροσύνη του Εμμανουήλ, Αναπληρωτής
 
Κυβερνητικός Επίτροπος :
Παπανικολάου Κωνσταντίνα του Νικολάου, Τακτικό Μέλος
Καλογεροπούλου Αγγελική του Δημητρίου, Αναπληρώτρια
 
Εκπρόσωπος Υπαλλήλων ΤΑΠΙΤ :
Γάρδας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Τακτικό Μέλος
Μανωλάκης Αναστάσιος του Γρηγόρη, Αναπληρωτής