>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ίδρυση

To ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) ιδρύθηκε το έτος 2008 με τον Νόμο 3655/2008 είναι Ν.Π.Δ.Δ. και απονέμει Εφάπαξ Βοηθήματα σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, στις παρακάτω κατηγορίες Ιδιωτικών Υπαλλήλων :

• Ξενοδοχοϋπάλληλοι
• Υπάλληλοι Εμπορικών Καταστημάτων
• Εργατοϋπάλληλοι Μετάλλου
• Εργαζόμενοι στα Λιμάνια
• Υπάλληλοι Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
• Προσωπικό Εταιρειών Λιπασμάτων
• Προσωπικό Εταιρειών Τσιμέντων
• Προσωπικό Ιπποδρομιών
• Προσωπικό Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
• Προσωπικό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
• Προσωπικό Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

 Σκοπός του ΤΑΠΙΤ είναι η καταβολή Εφάπαξ Βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς Πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου τους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και της γενικότερης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.