>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1935 :  Ιδρύεται το Ταμείο Μετάλλου με έδρα τον Πειραιά και ονομασία «Επικουρικό Ταμείο Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων Εργατών Μετάλλου» - Ε.Τ.Ε.Γ.Α.Ε.Μ.

10/1983 : Μετονομάζεται σε «Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου» - Ε.Τ.Ε.Μ. (1384/1983) και συστάθηκε στο Ε.Τ.Ε.Μ. Κλάδος Πρόνοιας

3/1999 : Συγχωνεύεται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ο κλάδος Επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΜ.

Δημιουργείται το ΤΑ.Π.Ε.Μ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ως αυτοτελές Ταμείο Πρόνοιας. (2676/1999, αρ.25)

10/2008 :  Το ΤΑ.Π.Ε.Μ εντάσσεται στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) ως Γ’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών – Τομέας ΤΑ.Π.Ε.Μ. (3655/2008)