>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Δικαιούχοι Εφάπαξ Παροχή Προνοίας

Δικαιούνται Εφάπαξ Παροχής:

α) Όλοι οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του τέως ΤΕΑΥΕΚ και τώρα του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΕΤΕΑ και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που συνταξιοδοτήθηκαν από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΕΤΕΑ λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.

β) Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένων, τα δικαιούμενα συντάξεως εκ του Ταμείου αυτού, μέλη της οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του τέως ΤΕΑΥΕΚ.

γ) Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων του ενός προσώπου, που δικαιούνται εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η εφάπαξ παροχή κατανέμεται μεταξύ αυτών κατ’ αναλογία προς το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο καθένας εξ αυτών.

Με τον Ν. 3655/2008 ο Κλάδος Πρόνοιας του τέως ΤΕΑΥΕΚ εντάχθηκε ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, διέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του τέως ΤΕΑΥΕΚ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.